Dr. Martin Mahrer - Logo

Vă ofer o consultație gratuită și fără caracter obligatoriu, care sa poate face si prin telefon!

+43 664 520 66 45

Politica de confidențialitate

1. Protecția datelor dintr-o privire

Informații generale

Următoarele informații oferă o prezentare simplă a ceea ce se întâmplă cu datele dumneavoastră personale atunci când vizitați site-ul nostru web. Datele personale sunt toate datele cu care puteți fiți identificat personal. Puteți găsi informații detaliate despre subiectul protecției datelor în declarația noastră de protecție a datelor sub acest text.

Colectarea datelor pe site-ul nostru web
Cine este responsabil pentru colectarea datelor pe acest site web?

Prelucrarea datelor de pe acest site web este realizată de operatorul site-ului. Puteți găsi datele de contact ale acestora în amprenta acestui site web.

Cum colectăm datele dumneavoastră?

Pe de o parte, datele dumneavoastră sunt colectate de către noi, comunicându-ne. Acest lucru poate fi de exemplu, datele pe care le introduceți într-un formular de contact.

Sistemele noastre IT colectează automat și alte date când vizitați site-ul. Aceasta este în principal datele tehnice (de exemplu, browserul internet, sistemul de operare sau ora vizitei paginii). Aceste date sunt înregistrate automat imediat ce intrați pe site-ul nostru web.

La ce folosim datele dumneavoastră?

O parte din date sunt colectate pentru a vă asigura că site-ul este furnizat corect. Alte date pot fi utilizate pentru a analiza comportamentul utilizatorului.

Ce drepturi aveți asupra datelor dumneavoastră?

Aveți dreptul de a primi informații despre originea, destinatarul și scopul datelor dumneavoastră personale stocate în orice moment gratuit. De asemenea, aveți dreptul să solicitați ca aceste date să fie corectate, blocate sau șterse. Ne puteți contacta oricând la adresa indicată în amprentă dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la protecția datelor. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere responsabilă.

De asemenea, aveți dreptul de a solicita ca prelucrarea datelor dumneavoastră personale să fie restricționată în anumite circumstanțe. Puteți găsi detalii în acest sens în declarația de protecție a datelor din „Dreptul la restricționarea procesării”.

Instrumente de analiză și instrumente terțe

Când vizitați site-ul nostru web, comportamentul dumneavoastră de navigare poate fi evaluat statistic. Acest lucru se realizează în principal cu ajutorul cookie-urilor și cu așa-numitele programe de analiză. Comportamentul dumneavoastră de navigare este de obicei analizat anonim; comportamentul de navigare nu vă poate fi urmărit.

Puteți obiecta la această analiză sau o puteți preveni folosind anumite instrumente. Puteți găsi informații detaliate despre aceste instrumente și opțiunile dumneavoastră pentru obiecțiuni în următoarea declarație de protecție a datelor.

2. Informații generale și informații obligatorii

Politica de confidențialitate

Operatorii acestor pagini iau în serios protecția datelor personale. Tratăm datele dumneavoastră cu caracter confidențial și în conformitate cu reglementările legale de protecție a datelor și cu această declarație de protecție a datelor. Când utilizați acest site web, sunt colectate diverse date personale. Datele personale sunt date cu care puteți fi identificat personal. Această declarație de protecție a datelor explică ce date colectăm și pentru ce le folosim. De asemenea, explică cum și în ce scop este făcut acest lucru. Am dori să subliniem că transmisia de date pe internet (de exemplu, atunci când comunicați prin e-mail) poate avea lacune de securitate. Nu este posibil să protejăm complet datele de accesul terților.

Informații despre organul responsabil

Organul responsabil pentru prelucrarea datelor de pe acest site web este:

Organul responsabil este persoana fizică sau juridică care, singură sau împreună cu alte persoane, decide cu privire la scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal (de exemplu Nume, adrese de e-mail etc.).

Revocarea consimțământului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor

Multe operațiuni de prelucrare a datelor sunt posibile numai cu acordul dumneavoastră. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Este suficientă o notificare informală prin e-mail. Legalitatea prelucrării datelor efectuată înainte de revocare rămâne neafectată.

Dreptul de a opune colectarea datelor în cazuri speciale și publicitate directă (art. 21 GDPR)

Dacă prelucrarea datelor se bazează pe articolul 6 alineatul (1) lit. e sau f GDPR, aveți dreptul de a vă opune oricând prelucrării datelor dumneavoastră personale din motive care decurg din situație particulară; acest lucru se aplică și pe profilul bazat, pe aceste dispoziții. Baza legală respectivă pe care se bazează prelucrarea poate fi găsită în această declarație de protecție a datelor. Dacă depuneți o obiecție, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră în cauză, cu excepția cazului în care putem demonstra motive obligatorii legitime pentru prelucrarea care depășește interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau prelucrarea servește pentru a afirma, exercita sau apăra revendicări legale ( Obiecție conform Art. 21 Alin. 1 GDPR).

Dacă datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în scop de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor personale în scopul unei astfel de publicați; acest lucru se aplică și profilării în măsura în care este conectat la o astfel de publicație directă. Dacă vă opuneți, datele dvs. personale nu vor mai fi utilizate în scopuri de marketing direct (obiecție în conformitate cu art. 21 alin. 2 GDPR).

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă

În cazul încălcării GDPR, persoana vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru al reședinței locuite, a locului de muncă sau a locului presupusei încălcări. Dreptul de a depune o plângere nu aduce atingere altor căi de atac administrative sau judiciare. O listă a agenților de protecție a datelor și datele de contact ale acestora pot fi găsite la următorul link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html (Germania) și https://www.dsb.gv.at/kontakt (Austria).

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul să aveți date pe care le prelucrăm automat pe baza consimțământului dumneavoastră sau în îndeplinirea unui contract care vă este remis sau către o terță parte într-un format comun, care poate fi citit automat. Dacă solicitați transferul direct al datelor unei alte persoane responsabile, aceasta va avea loc numai dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Criptare SSL sau TLS

Din motive de securitate și pentru a proteja transmiterea conținutului confidențial, cum ar fi comenzile sau anchetele pe care ni le trimiteți ca operator de site, acest site folosește un SSL sau criptarea TLS. Puteți recunoaște o conexiune criptată prin faptul că linia de adresă a browserului se schimbă de la „http://” la „https://” și prin simbolul de blocare de pe linia browserului.

Dacă este activată criptarea SSL sau TLS, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi citite de terțerii.

Informații, blocare, ștergere și corectare

În cadrul dispozițiilor legale aplicabile, aveți dreptul la informații gratuite despre datele dumneavoastră personale stocate, originea și destinatarul acestora și scopul prelucrării datelor și dacă este necesar, dreptul de a corecta, bloca sau șterge aceste date. Ne puteți contacta în orice moment la adresa indicată în amprentă dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la subiectul datelor cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea procesării

Aveți dreptul de a solicita restricționarea procesării datelor dumneavoastră personale. Ne puteți contacta în orice moment la adresa indicată în amprentă. Dreptul de a restricționa procesarea există în următoarele cazuri:

  • Dacă contestați exactitatea datelor personale stocate la noi, de obicei avem nevoie de timp pentru a verifica acest lucru. Pe durata examinării, aveți dreptul de a solicita restricționarea procesării datelor dumneavoastră.
  • Dacă prelucrarea datelor dumneavoastră personale s-a întâmplat / se întâmplă ilegal, puteți solicita restricționarea procesării datelor în loc de ștergere.
  • Dacă nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră, dar aveți nevoie de acestea pentru a exercita, apăra sau afirma revendicări legale, aveți dreptul să solicitați ca prelucrarea datelor dumneavoastră să fie restricționată în loc să fie șterse.
  • Dacă ați formulat o obiecțiune în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) GDPR, dumneavoastră și interesele noastre trebuiesc cântărite. Atâta timp cât nu este clar ale cărui interese depășesc drepturile, aveți dreptul să solicitați ca prelucrarea datelor dumneavoastră personale să fie restricționată.

Dacă ați restricționat prelucrarea datelor dumneavoastră personale, aceste date - în afară de stocarea lor - pot fi obținute numai cu acordul dumneavoastră sau pentru a afirma, exercita sau apăra revendicări legale sau pentru a proteja drepturile altei persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniuni Europene sau unui stat membru.

Obiecția la e-mailurile publicitare

Prezentăm obiectul la utilizarea datelor de contact publicate în cadrul obligației de imprimare pentru trimiterea de materiale de publicitate și informații nesolicitate. Operatorii paginilor își rezervă în mod expres dreptul de a lua măsuri legale în cazul trimiterii nesolicitate de informații publicitare, cum ar fi e-mailuri spam.

3. Colectarea datelor pe site-ul nostru web

Cookies

Unele dintre site-urile web folosesc așa-numitele cookie-uri. Cookie-urile nu afectează computerul și nu conțin viruși. Cookie-urile servesc pentru a face oferta noastră mai prietenoasă, mai eficientă și mai sigură. Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt stocate pe computer și salvate de browser.

Majoritatea cookie-urilor pe care le folosim sunt așa-numitele „cookie-uri de sesiune”. Acestea vor fi șterse automat după vizită. Alte cookie-uri rămân pe dispozitivul dumneavoastră până când le ștergeți. Aceste cookie-uri ne permit să recunoaștem browserul dumneavoastră la următoarea vizită.

Puteți seta browserul astfel încât să fiți informat cu privire la setarea cookie-urilor și să permiteți cookie-urile numai în cazuri individuale, să excludeți acceptarea cookie-urilor pentru anumite cazuri sau în general să activați ștergerea automată a cookie-urilor atunci când browserul este închis. Dacă cookie-urile sunt dezactivate, funcționalitatea acestui site poate fi restricționat.

Cookie-urile care sunt necesare pentru a efectua procesul de comunicare electronică sau pentru a asigura anumite funcții pe care le solicitați (de ex. Funcția coșului de cumpărături) sunt setate în baza articolului 6 alineatul (1) lit. f GDPR salvat. Operatorul site-ului web are un interes legitim în stocarea cookie-urilor pentru furnizarea optimizată a erorilor și optimizarea tehnică a serviciilor sale. În măsura în care sunt stocate alte cookie-uri (de exemplu, cookie-uri pentru analizarea comportamentului dumneavoastră de navigare), acestea sunt tratate separat în această declarație de protecție a datelor.

Fișierele jurnal server

Furnizorul site-ului web colectează și stochează automat informații în așa-numitele fișiere jurnal de server, pe care browserul nostru ni le transmite automat. Acestea sunt:

  • Tip browser și versiune browser
  • Sistem de operare utilizat
  • URL referitor
  • Numele gazdei al computerului care accesează
  • Ora solicitării serverului
  • Adresa IP

Aceste date nu sunt contopite cu alte surse de date. Aceste date sunt înregistrate pe baza articolului 6 alineatul (1) lit. f GDPR. Operatorul site-ului web are un interes legitim pentru prezentarea și optimizarea fără eroare din punct de vedere tehnic a site-ului său web - fișierele jurnal de server trebuie înregistrate pentru aceasta.

Contact

Dacă ne trimiteți întrebări folosind formularul de contact, datele dumneavoastră din formularul de anchetă, inclusiv datele de contact pe care le-ați furnizat acolo, vor fi stocate de noi în scopul prelucrării anchetei și în cazul întrebărilor ulterioare. Nu vom transmite aceste date fără acordul dumneavoastră. Prelucrarea datelor introduse în formularul de contact are loc exclusiv pe baza consimțământului dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR). Puteți retrage acest acord în orice moment. Este suficientă o notificare informală prin e-mail. Legalitatea operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate înainte de revocare rămâne neafectată de revocare. Datele pe care le introduceți în formularul de contact vor rămâne la noi până când veți solicita ștergerea, revocarea consimțământului dumneavoastră pentru stocare sau scopul pentru stocarea datelor nu se mai aplică (de exemplu, după ce cererea dumneavoastră a fost procesată). Dispozițiile legale obligatorii - în special perioadele de păstrare - rămân neafectate.

Solicitați prin e-mail, telefon sau fax

Dacă ne contactați prin e-mail, telefon sau fax, cererea dumneavoastră, inclusiv toate datele personale care rezultă din aceasta (nume, solicitare), vor fi stocate și prelucrate de noi în scopul procesării cererii dumneavoastră. Nu vom transmite aceste date fără acordul dumneavoastră.

Aceste date sunt prelucrate în baza articolului 6 alineatul (1) lit. b GDPR, dacă solicitarea dumneavoastră. este legată de îndeplinirea unui contract sau este necesară pentru a efectua măsuri precontractuale. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 a) GDPR) și / sau pe interesele noastre legitime (art. 6 alin. 1 lit. GDPR), deoarece avem un interes legitim în ceea ce privește întrebări adresate nouă.

Datele pe care ni le trimiteți prin intermediul solicitărilor de contact vor rămâne la noi până când veți solicita ștergerea, revocarea consimțământului dumneavoastră pentru stocare sau scopul pentru stocarea datelor nu se mai aplică (de exemplu, după ce cererea dumneavoastră a fost procesată). Dispozițiile statutare obligatorii - în special perioadele legale de păstrare - rămân neafectate.

4. Plugin-uri și instrumente

Fonturi web Google

Această pagină folosește așa-numitele fonturi web furnizate de Google pentru afișarea uniformă a fonturilor. Fonturile Google sunt instalate local. Nu există nicio conexiune la serverele Google.

Google Maps

Acest site utilizează serviciul de hărți Google Maps printr-o API. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Pentru a utiliza funcțiile Google Maps, este necesar să vă salvați adresa IP. Aceste informații sunt de obicei transferate către un server Google din SUA și stocate acolo. Furnizorul acestei pagini nu are nicio influență asupra acestei transmisii de date.

Utilizarea Google Maps este în interesul unei prezentări atractive a ofertelor noastre online și pentru a ușura găsirea locurilor pe care le-am indicat pe site-ul web. Aceasta reprezintă un interes legitim în sensul articolului 6 alineatul (1) lit. f GDPR.

Puteți găsi mai multe informații despre gestionarea datelor utilizatorului în declarația de protecție a datelor Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

YouTube cu protecție extinsă a datelor

Site-ul nostru utilizează pluginuri de pe site-ul YouTube. Website-ul este operat de Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Folosim YouTube în modul extins de protecție a datelor. Potrivit YouTube, acest mod înseamnă că YouTube nu salvează nicio informație despre vizitatorii acestui site web înainte de a viziona videoclipul. Cu toate acestea, modul extins de protecție a datelor nu exclude neapărat transferul de date către partenerii YouTube. De exemplu, indiferent dacă vizionați un videoclip, YouTube se conectează la rețeaua Google DoubleClick.

Imediat ce începeți un videoclip YouTube pe site-ul nostru web, se stabilește o conexiune la serverele YouTube. Serverul YouTube este informat care dintre paginile noastre ați vizitat. Dacă sunteți autentificat în contul YouTube, activați YouTube pentru a vă atribui comportamentul de navigare direct profilului personal. Puteți preveni acest lucru deconectându-vă din contul YouTube.

Mai mult, YouTube poate salva diverse cookie-uri pe dispozitivul final după începerea unui videoclip. Cu ajutorul acestor cookie-uri, YouTube poate primi informații despre vizitatorii site-ului nostru web. Aceste informații pot fi utilizat pentru colectarea statisticilor video, îmbunătățirea capacității de utilizare și prevenirea fraudei. Cookie-urile rămân pe dispozitivul dumneavoastră până când le ștergeți.

Dacă este necesar, procesele suplimentare de procesare a datelor pot fi declanșate după începerea unui videoclip YouTube, asupra căruia nu avem nicio influență.

YouTube este utilizat în interesul unei prezentări atractive a ofertelor noastre online. Aceasta reprezintă un interes legitim în sensul articolului 6 alineatul (1) lit. f GDPR.

Mai multe informații despre protecția datelor de pe YouTube pot fi găsite în declarația de protecție a datelor la adresa: https://policies.google.com/privacy?hl=de.