Dr. Martin Mahrer - Logo

Nudimo Vam besplatnu i neobavezujuću prvu konsultaciju, također telefonski!

+43 664 520 66 45

Politika privatnosti

1. Pregled zaštite privatnosti

Opšte informacije

Sledeće beleške daju Vam jednostavan uvid šta se dešava sa vašim ličnim podacima pri posjeti naše internet stranice. Lični podaci su svi podaci koji vas lično identifikuju. Detaljne informacije o zaštiti podataka mogu se naći u dole navedenoj politici privatnosti.

Prikupljanje podataka na našoj internet stranici

Ko je odgovoran za prikupljanje podataka na ovoj internet stranici?

Obradu podataka na internet stranici obavlja operator web stranice. Kontakt podaci operatora mogu se naći u impresijumu ove web stranice.

Kako prikupljamo vaše podatke?

Vaši podaci mogu biti prikupljeni, samo uz Vašu saglasnost. Kao na primer, podaci koje navedete u Kontakt-Formularu.

Ostali podaci se prikupljaju automatski, putem IT sistema prilikom posete naše internet stranice. Radi se pre svega o tehničkim podacima (npr. Internet pretraživača, operativnog sistem ili vremena posete stranice). Prikupljanje ovih podataka vrši se automatski prilikom posete ove web stranice.

U koju svrhu koristimo vaše podatke?

Deo podataka se prikuplja kako bi se obezbedilo nesmetano korištenje ove web stranice. Ostali podaci se mogu koristiti za analizu vašeg korisničkog ponašanja.

Vaša prava?

U svakom trenutku imate pravo na besplatan izveštaj u vezi informacija o poreklu, primaocu i svrsi vaših sačuvanih ličnih podataka. Također imate pravo da zatražite ispravku, blokiranje ili brisanje ovih podataka. U tu svrhu, kao i za dodatna pitanja o zaštiti podataka možete nas kontaktirati na adresi navedenoj u impresijumu. Nadalje, imate pravo žalbe nadležnom nadzornom organu.

Pored toga, imate pravo da pod određenim okolnostima zatražite ograničenu obradu vaših podataka. Detaljne informacije možete pronaći u politici o privatnosti pod stavkom „Pravo na ograničenje obrade“.

Alati za analizu i alatke treće strane

Prilikom posete naše web stranice, Vaše internet pretraživanje može se statistički proceniti. To se pre svega vrši sa kolačićima i sa takozvanim programima analize. Analiza vašeg internet pretraživanja u pravilu je anonimna; vaše internet pretraživanje ne može biti praćeno nazad do Vas.

Navedenu analizu možete opozvati ili je sprečiti nekorištenjem određenih alata. Detaljne informacije o spomenutim alatima i mogućnostima njihovog opoziva mogu se naći u politici privatnosti.

2. Opšte instrukcije i obavezne informacije

Zaštita privatnosti

Operatori ovih stranica uzimaju za ozbiljno zaštitu Vaših ličnih podataka. Vaše lične podatke obrađujemo odgovorno i u skladu sa zakonskim regulativama o zaštiti podataka, kao i u skladu sa pravilima naše politike privatnosti. Prilikom upotrebe ove web stranice prikupljaju se različiti lični podaci. Lične informacije su informacije koje Vas lično identifikuju. Naša politika privatnosti daje uvid u informacije koje prikupljamo i u koju svrhu. Također imajte na umu da prenos podataka putem Interneta (npr. Prilikom komunikacije putem e-maila) može sadržavati određene sigurnosne propuste. Potpuna zaštita podataka od pristupa treće strane nije moguća.

Informacije o odgovornom organu/telu

Odgovorni organ/telo za obradu podataka na ovoj veb stranici je:

Doktor Martin Mahrer

Telefon: +43 1 9714997

Email: anwaltmahrer@icloud.com

Odgovorno telo je fizičko ili pravno lice koje samostalno ili u skladu sa drugima odlučuje o svrsi i sredstvima obrade ličnih podataka (npr. Imena, e-mail adrese, itd.).

Opoziv vaše saglasnosti za obradu podataka

Različiti procesi za obradu podataka mogući su samo uz Vaš izričiti pristanak. Opoziv već date saglasnosti moguć je u bilo kojem trenutnku. Za opoziv je dovoljna neformalna poruka putem e-maila. Zakonitost obrade podataka koja se vrši do trenutka opoziva ostaje legalna uprkos opozivu.

Pravo na prigovor svezi prikupljanja podataka u posebnim slučajevima i svezi direktnog oglašavanja (član 21. DSGVO)

Prilikom obrade podataka na osnovu člana 6. stav 1. lit. e ili f DSGVO, imate pravo da u bilo kojem trenutku uložite prigovor na obradu Vaših ličnih podataka iz razloga koji proizilaze iz Vaše posebne situacije; ovo se također odnosi na profiliranje na osnovu ovih odredbi. Pravne osnove na kojima se vrši obrada mogu se pronaći u politici privatnosti. Ako uložite prigovor, obrada Vaših ličnih podataka će biti prekinuta, osim ako ne pružimo dokaze o uvjerljivim, legitimnim osnovama za obradu koji prevazilaze Vaše interese, prava i slobode, ili da obrada služi u svrhu provođenja, istrage ili odbrane pravnih zahtjeva (Prigovor u skladu sa članom 21. stav 1 DSGVO).

Ukoliko se Vaši lični podaci obrađuju radi direktnog oglašavanja, imate pravo da u svakom trenutku uložite prigovor na obradu ličnih podataka koji se koriste u tu svrhu; ovo se također odnosi na profiliranje ukoliko je ovo povezano sa direktnim oglašavanjem. Ukoliko uložite prigovor, Vaši lični podaci više neće biti korišteni u svrhu direktnog oglašavanja (prigovor prema članu 21 stav 2 DSGVO).

Pravo na žalbu nadležnom nadzornom organu

U slučaju kršenja DSGVO-a, dotična osoba ima pravo žalbe nadzornom organu, posebno u državi-članici svog uobičajenog prebivališta, mjestu rada ili mjestu navodnog kršenja. Pravo žalbe ne utiče na ostale administrativne ili sudske mogućnosti.

Lista službenika za zaštitu podataka i njihovi kontakt podaci mogu se naći na sledećem linku:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html (Njemačka) i https://www.dsb.gv.at/kontakt (Austrija).

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da podatke koje obrađujemo na osnovu Vaše saglasnosti ili u skladu sa ugovorom, dobijete lično ili prenesete trećoj strani, u standardnom, mašinski čitljivom formatu. Direktan prenos podataka na drugu odgovornu osobu, na osnovu Vašeg zahteva je u toliko moguć, koliko to tehničke mogućnosti dopuštaju

SSL ili TLS enkripcija

Ova internet stranica iz bezbednosnih razloga i radi zaštite prenosa poverljivog sadržaja (npr. nalozi ili zahtevi koje nam pošaljete kao operateru web stranice) koristi SSL ili TLS enkripciju. Šifrovana veza raspoznaje se tako što se u adresnoj traci preglednika „http: //“ menja u „https: //“ i ikonom ključa u traci preglednika.

Ukoliko je omogućeno SSL odnosno TLS šifriranje, podaci koje nam prosledite nisu dostupni za čitanje trećoj strani.

Informacije, blokiranje, brisanje i ispravljanje

U okviru važećih zakonskih odredbi, imate pravo da u svakom trenutku dobijete besplatne informacije o sačuvanim ličnim podacima, njihovom poreklu i primaocu i svrsi obrade podataka, a po potrebi i pravo na ispravku, blokiranje ili brisanje ovih podataka. Za dalje informacije o ličnim podacima, mozete nas kontaktirati na adresu navedenu u impresijumu.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo da zatražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka. Za ostale informacije, možete nas kontaktirati na adresu navedenu u impresijumu.

Pravo na ograničenje obrade postoji u sledećim slučajevima:

• Ukoliko osporavate tačnost Vaših ličnih podataka sačuvanih kod nas, u pravilu nam je potreban određeni vremenski rok za sprovođenje provere. Tokom navedene provere imate pravo da zahtevate ograničenje obrade Vaših ličnih podataka.

• Ako je obrada Vaših ličnih podataka izvršena mimo zakonskih okvira, umesto brisanja možete zahtevati ograničenje obrade podataka.

• Ukoliko nam Vaši lični podaci nisu više potrebni, ali su potrebni Vama u svrhu izvršenja, odbrane ili ostvarenja pravnih zahteva, umesto brisanja možete zahtevati ograničenje obrade podataka

•Ukoliko uložite prigovor u skladu sa članom 21 stav 1 DSGVO, mora se izvršiti odmeravanje između Vaših i naših interesa. Sve dok se ne utvrdi čiji interesi preovlađuju, možete zahtevati ograničenje obrade Vaših ličnih podataka.

Ukoliko ste uspešno ograničili obradu Vaših ličnih podataka, ovi podaci se mogu koristiti samo uz Vaš pristanak ili u svrhu, ostvarenja, sprovođenja ili odbrane pravnih zahteva, ili zaštite prava drugog fizičkog odnosno pravnog lica ili u koliko postoji vitalni javni interes Evropske Unije ili država članica EU.

Prava protiv reklamne elektronske pošte

Ovom izjavom se odbacuje upotreba informacija objavljenih u okvirima opšte obaveze o otisku izdavača, u svrhu slanja neželjenih reklamnih i informativnih materijala bez izričite saglasnosti. Operatori internet stranice zadržavaju si isključivo, pravo na moguće pravne radnje u slučaju neželjenog slanja reklamnog materijala, poput spam elektronske pošte.

3. Prikupljanje podataka na našoj web-stranici

Kolačići

Jednim dijelom internet stranice koriste takozvane kolačiće. Kolačići ne štete vašem računaru i ne sadrže viruse. Kolačići se koriste kako bi naša ponuda bila korisnija, efikasnija i sigurnija. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vašem računaru i internet pregledniku.

Većina kolačića koje mi koristimo su takozvani "session cookies". Oni se automatski brišu na kraju vaše posete. Ostali kolačići ostaju sačuvani na vašem uređaju dok ih ne obrišete. Ti kolačići nam pružaju moćnost da prepoznamo vaš internet preglednik prilikom sledeće posete.

Vaš preglednik možete postaviti tako da vas obaveštava o prikupljanju kolačića, da samo u pojedinačnim slučajevima odobrava prikupljanje kolačića, da prihvatanje kolačića u određenim slučajevima ili generalno isključi kao i da aktivira automatsko brisanje kolačića prilikom zatvaranja preglednika. Onemogućavanje kolačića može ograničiti funkcionalnost ove web-stranice.

Kolačići koji su nužni za provođenje elektronske komunikacije ili za pružanje određenih željenih funkcija (npr. Korpe za kupovinu) pohranjuju se na osnovu člana 6 stav 1 tačka f DSGVO. Operater web-stranice ima legitimni interes za pohranu kolačića kako bi pružanje svojih usluga učinio optimizovanim i tehnički besprekornim. Ako se sačuvaju drugi kolačići (npr. Kolačići za analizu vaših navika pretraživanja), bit će zasebno tretirani u ovoj politici privatnosti.

Server-log datoteke

Uslužnik web-stranice automatski prikuplja i pohranjuje podatke u takozvanim Server-Log datotekama, koje nam Vaš internet preglednik automatski šalje. To su:

• Tip i verzija internet preglednika

• Korišteni operativni sistem

• Referer URL

• Ime domaćina računara koji pristupa

• Vreme pristupa serveru

• IP adresa

Ne dolazi do spajanja ovih podataka sa drugim izvorima podataka. Prikupljanje ovih podataka zasnovano je na članu 6 stav 1 tačka. f DSGVO. Operater web-stranice ima opravdan interes da pružanje svojih usluga odnosno web-stranice, učini optimizovanim i tehnički besprekornim - u tu svrhu se moraju uspostaviti Server-Log datoteke.

Kontakt obrazac

Prilikom Vašeg upita putem kontakt obrasca, Vaši podaci iz obrasca, uključujući navedene kontaktne podatke, pohranjuju se u cilju obrade zahteva i za slučajeve naknadnih upita. Navedene podatke delimo samo uz Vaš pristanak. Obrada podataka unesenih u kontakt obrazac vrši se isključivo na osnovu vašeg pristanka (član 6 stav 1 tačka a DSGVO). Datu saglasnost možete u bilo kojem trenutku opozvati. Dovoljna je neformalna poruka putem e-maila. Zakonitost obrade podataka do trenutka opoziva, ostaje na snazi uprkos opozivu.

Podaci uneti u kontakt obrazac ostaju pohranjeni sve dok ne zatražite njihovo odstranjivanje, opozovete Vaš pristanak na pohranu ili ne izostane svrha skladištenja podataka (npr. Nakon završene obrade vašeg zahteva). Obavezne zakonske odredbe - posebno rokovi zadržavanja - ostaju nepromenjeni.

Upit putem e-maila, telefona ili faksa

Ukoliko nas kontaktirate putem e-maila, telefona ili faksa, Vaš zahtev/upit, uključujući navedene lične podatke (ime, zahtev), ostaju sačuvani i obrađeni u svrhu obrade Vašeg zahteva. Ove podatke ne delimo osim uz Vaš pristanak.

Obrada ovih podataka temelji se na članu 6 stav 1 tačka b DSGVO, ukoliko je Vaš zahtev povezan sa izvršenjem ugovora ili je potrebno da se preduzmu predugovorne radnje. U svim ostalim slučajevima, obrada se zasniva na vašoj saglasnosti (član 6 (1) DSGVO) i / ili na našim legitimnim interesima (član 6 (1) f DSGVO), uzimajući u obzir naš opravdani interes za efektivnu obradu upućenih zahteva.

Podaci koje ste nam poslali putem kontakt obrasca ostaju sačuvani sve dok ne zatražite njihovo brisanje, opozovete Vaš pristanak na pohranu ili ne izostane svrha skladištenja podataka (npr. Nakon završetka obrade vašeg zahteva). Obavezne zakonske odredbe - posebno rokovi zadržavanja - ostaju nepromenjeni.

4. Dodaci i alati

Google web fontovi

Ova web-stranica koristi takozvane Google web fontove koji pružaju ujednačen prikaz pisma/fonta. Google fontovi se instaliraju lokalno. Pri tome ne dolazi do direktne veze sa Google serverima.

Google mape

Ova internet stranica putem API-ja (aplikacijski programski interfejs) koristi usluge Google karte. Uslužnik je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrov Street, Dablin 4, Irska.

Da biste koristili opcije Google karte, neophodno je da sačuvate svoju IP adresu. Ove informacije Google u pravilu šalje i čuva na serverima u SAD-u. Uslužnik ove stranice nema uticaja na prenos podataka.

Upotreba Google karte olakšava prezentaciju naše online ponude i jednostavno pronalaženja lokacija navedenih na web-stranici. Navedeno predstavlja legitimni interes u smislu člana 6 stav 1 tačka f DSGVO.

Više informacija o rukovanju korisničkim podacima potražite u Google-ovoj politici privatnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

YouTube sa proširenom zaštitom podataka

Naša web stranica koristi dodatke web stranice YouTube. Operator stranice je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrov Street, Dablin 4, Irska.

Koristimo YouTube sa opcijom proširene zaštite podataka

Ova opcija, prema navodima YouTube-u, znači da YouTube ne čuva informacije o posetiocima ove web stranice pre nego što oni pogledaju video. Međutim, prošireni režim privatnosti ne znači nužno da You Tube svojim partnerima ne prosleđuje informacije. Dakle, bez obzira da li gledate video, YouTube se povezuje sa Google DoubleClick mrežom.

Jednom kada pokrenete YouTube video na našoj web stranici dolazi do povezivanja sa YouTube-ovim serverima. Time se obaveštava YouTube server o posećenoj internet stranici. Ukoliko ste prijavljeni na Vaš YouTube korisnički račun, YouTube će vam omogućiti da povežete Vaše pretraživanje direktno sa ličnim profilom. Ovo možete sprečiti odjavom sa YouTube naloga.

Pored toga, nakon pokretanja videa, YouTube može da pohrani kolačiće na vaš uređaj. Pomoću ovih kolačića YouTube može da prima informacije o posetiocima naše web stranice. Ove informacije koriste se izmeđju ostalog za, praćenje video statistike, poboljšanje korisničkog iskustva i prevenciju pokušaja prevare. Kolačići ostaju na Vašem uređaju sve dok ih ne obrišete.

Moguće je da se prilikom pokretanja YouTube-videa pokrenu i druge operacije obrade podataka nad kojima mi nemamo kontrolu.

Upotreba YouTuba je u interesu atraktivne prezentacije naših mrežnih ponuda. Ovo predstavlja legitimni interes u smislu člana 6 stav 1 lit. f DSGVO.

Ostale informacije o zaštiti podataka na YouTubu možete pronaći u njihovoj politici privatnosti na:

https://policies.google.com/privacy?hl=de.

5. Individualne socijalne mreže

Facebook

Imamo profil na Facebooku. Dobavljač je Facebook Inc., 1 Hacker Vai, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook je sertifikovan pod zaštitom privatnosti između EU i SAD.

Postavke oglašavanja možete samostalno prilagoditi na svom korisničkom nalogu. Kliknite na sledeću vezu i prijavite se: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Detalji se mogu naći u Facebook politici privatnosti: https://www.facebook.com/about/privacy/