Dr. Martin Mahrer - Logo

Nudimo Vam besplatnu i neobavezujuću prvu konsultaciju, također telefonski!

+43 664 520 66 45

Pravnik u Beču pripremni kursevi

Pripremni kursevi za pravosudni ispit iz privatnog i građanskog procesnog prava

 • Pismeni ispit: § 13 Z 1 RAPG (građansko pravo)
 • Usmeni ispit: § 20 RAPG, Z 1, 2, 5, 6 i 10
 • Sastavljanje tužbi, odbrane i presude zasnovane na indikaciji
 • Sastavljanje žalbe na osnovu provere
 • Konsultacije i ispravka
 • Priprema za usmeni pravosudni ispit
 • Priprema ispitnih pitanja
 • Održavanje dopunskih konsultacija
 • Individualna priprema i savetovanje
 • Fleksibilno dogovaranje termina
 • Cena: 100 €, - po satu (60 minuta)

Pripremni kursevi za studente iz oblasti građanskog prava, poslovnog prava i prava o parničnom postupku

 • Priprema i savetovanje 
 • Fleksibilno dogovaranje termina
 • Cena: 80 €, - po satu (60 minuta)