I z d a n j a   a d v o k a t a    D r .    M a r t i n    M a h r e r

IZDANJA

AnvBl 2003, 593;
O naknadi troškova prilikom tužbe za naknadu najamnine i tužbe za iseljenje

Immolex 2006, 134;
Pravni interes zakupca pri određivanju odgovarajuće najamnine

NZ 2007/98
Da li je § 1475 ABGB još uvek aktuelan? – istorijska istraga

AnvBl 2004, 336;
Prihvatljivost „prazne“ odbrane

OJZ 2007, 45; Komentar na §§ 52-60 i 74 GBG
„Večni“ sukob oko raspona obavezujućeg efekta

AnvBl 2005, 545;
Razmatranja o obavezujućem efektu stranih krivičnih presuda u parničnom postupku

Zakon o upisu u katastar
§§ 1-26 LiegTeilG, UHG i UHV (kompletan) u Kodeku

Nazovite me na sledeći broj: +43 664 520 66 45. Radujem se Vašem upitu!