S t r u č n o   s a v e t o v a n j e

advokat u oblasti zakona o strancima, Beč 1010. Bezirk

U okviru prava o strancima sam se specijalizirao u oblasti boravišnog prava. Moja advokatska kancelarija u 1010. okrugu u Beču stoji Vam sa stručnošću i profesionalizmom na raspolaganju za sva pravna pitanja koja se tiču zabrane boravka, proterivanja, kao i pritvora pred deportaciju, viznih procedura i dozvola za boravak.

S obzirom da se pravni okviri u oblasti stranog prava skoro svake godine menjaju, posebno je važno osloniti se na advokata koji je upoznat sa trenutačnom pravnom situacijom.

Za sva pitanja o boravišnim dozvolama u Austriji kontaktirajte moju kancelariju u Beču. Zastupam Vas pred svim državnim institucijama i sudovima.

Kao advokat, specijalizovan za zakon o strancima, stojim Vam na raspolaganju u sledecim oblastima:

  • Zabrane boravka i proterivanja
  • Pritvora i deportacija
  • Odluka o vraćanju i zabrani povratka
  • boravišnih dozvola
  • Viznih procedura

Pravno zastupanje uvek je stvar poverenja. Stoga želim lično da odvojim vreme za Vas. U besplatnoj i neobavezujućoj prvoj konsultaciji, možete mi izneti Vaš problem i informisati se o neophodnoj pravnoj pomoći. Početno savetovanje se takođe može obaviti telefonski. Ako imate pitanja iz oblasti prava o strancima, kontaktirajte moju advokatsku kancelariju u Beču – sa zadovoljstvom Vam stojim na raspolaganju.

Nazovite me na sledeći broj: +43 664 520 66 45. Radujem se Vašem upitu!