A d v o k a t   D r .   M a r t i n   M a h r e r

advokatska kancelarija za krivično pravo 1010. Beč

Jedno od mojih glavnih stručnih područja kao advokata je krivično pravo. Ja i moja kancelarija stojimo Vam sa velikom stručnošću na raspolaganju u svim pitanjima iz ove oblasti prava.

Ne samo da krivična odbrana zahteva temeljno poznavanje trenutne pravne situacije, već i praktičnu primenu teorijskog znanja u svakom pojedinačnom slučaju. Trezven pristup s jedne strane, kao i izvanredno poznavanje ljudske prirode s druge strane su ključ uspeha svakog advokata u odbrani. Kao ni u jednoj drugoj oblasti, komunikacija izmedju advokata i klijenta je krucijalna za postizanje uspeha u oblasti krivičnog prava.

Pronalaženje slabih tačaka optužnice, podnošenje potrebnih dokaza, detaljno ispitivanje svedoka i veštaka – sve su to ključne poluge odbrane u krivičnom postupku kako bi se borba za prava okrivljenog uspešno okončala.

Sa druge strane, u slučaju klijentove želje da prizna krivicu, o tome se mora na odgovarajući način razgovarati i pripremiti, tako da se to oceni kao olakšavajuća okolnost i utiče na ublažavanje presude.

Iskoristite moju kancelariju u 1010. okrugu Beča kako bi se sveobuhvatno informisali o krivičnom pravu!

Ključ uspeha advokatske intervencije leži u sistematskom pristupu nadolazećim problemima i taktičkoj veštini pri primeni proceduralnih pravila krivičnog zakona. Nudim svoje usluge u svim pravosudnim krivičnim stvarima, kao i u privrednim i finansijskim krivičnim stvarima. Veoma je važno učešće advokata već na prvom policijskom ispitivanju – posebno u okviru seksualno-krivičnog zakona, naručito jer se kod većine seksualnih delikata samo izjave mogu koristiti kao dokazi.

Moja kancelarija u Beču zastupa Vas u krivičnim stvarima pred svim javnim institucijama, policijom, tužilaštvom i sudovima, u slučajevima istražnog pritvora pred krivičnim sudijom, u celokupnom istražnom postupku, na glavnoj raspravi i u žalbama pred višim regionalnim sudovima i Vrhovnim sudom. Nadalje, nudim Vam svoje advokatske usluge i u postupcima za naknadno ublažavanje kazne, uslovno otpuštanje, i u postupku o pomilovanju. Slobodno se obratite telefonski mojoj kancelariji u 1010. Okrugu u Beču i iskoristite moje dugogodišnje iskustvo iz oblasti krivičnog prava.

Nazovite me na sledeći broj: +43 664 520 66 45. Radujem se Vašem upitu!