A d v o k a t s k a   k a n c e l a r i j a   u   B e č u

privredno krivično pravo i finansijsko krivično pravo

Fokus delatnosti moje advokatske kancelarije u 1010. okrugu grada Beča leži u oblasti krivičnog prava – to uključuje oblast privrednog krivičnog i finansijskog krivičnog prava. Kao krivični branilac zastupam kompanije, fizička i pravna lica na sudovima i pred poreznim uredima.

Zbog svoje specijalizacije u oblasti krivičnog prava, osnova moje zadaće je da stručno savetujem i zastupam svoje klijente u svim aspektima privrednog krivičnog i finansijskog krivičnog prava.

Bilo da se radi o sveobuhvatnoj odbrambenoj strategiji, pružanju pravne pomoći tokom istražnog postupka, podizanju žalbi ili ostalih pravnih sredstava, kao i u odbrani u svim krivičnim sudskim postupcima – moja advokatska kancelarija u Beču (1010 Bezirk) uvek je na Vašoj strani uz kompetentnu i stručnu pomoć.

Advokatska kancelarija za privredno krivično pravo i finansijsko krivično pravo u Beču

Kako se ekonomski život sve više oblikuje kroz prizmu krivičnog prava, ne zahtevaju se samo iskusni branioci tokom krivičnog procesa, već i stručni, dalekovidni pravni saveti iz ekonomskog krivičnog i finansijskog krivičnog prava kako bi se unapred izbegla moguća krivična odgovornost.

Pravno zastupanje je stvar poverenja. Stoga Vam moja advokatska kancelarija iz 1010. okruga Beča nudi besplatne i neobvezujuće prve konsultacije. U već prvom razgovoru možete se uveriti u moju stručnost i dobiti savet o pravnim mogućnostima u vezi sa Vašim konkretnim problemima iz oblasti privrednog krivičnog i finansijskog krivičnog prava. Kontaktirajte me telefonom na +43 664 520 66 45.

Nazovite me na sledeći broj: +43 664 520 66 45. Radujem se Vašem upitu!