u   m o j o j   k a n c e l a r i j i   u   1 0 1 0 .   o k r u g u   u   B e č u

sve o zakonu o razvodu i naslednom pravu

Moja kancelarija u Beču stoji vam na raspolaganju za sva pravna pitanja u vezi zakona o razvodu i nasleđivanju. Savetujem Vas i zastupam u zahtevima za razvod braka i postupku o razvodu braka, kao i pri sastavljanju oporuke i klauzula o nasleđivanju.

Moja težnja kao advokata je da uvek vodim računa o Vašim interesima i da pokrenem postupak samo ako je to zaista u interesu mojih klijenata. U zakonu o razvodu, ali i na polju naslednog prava, pored pravne stručnosti, pre svega, potrebna je i velika senzibilnost i dobro poznavanje ljudske prirode. Dozvolite da Vas sveobuhvatno i kompetentno savetujem o Vašem slučaju u našoj kancelariji u 1010 Beču.

Glavne aktivnosti moje kancelarije u vezi zakona o razvodu i nasledstvu:

Zakon o razvodu:

 • Predbračni ugovori
 • Razvod braka
 • Zahtevi za izdržavanje
 • Odnosi sa detetom i starateljstvo
 • Imovinski odnosi i imovinski sporovi

Nasledno pravo:

 • Sastavljanje testamenta
 • Pravo na nužni dio
 • Unapred definisano nasleđivanje
 • Postavljanje naslednika
 • Rokovi i zahtevi pri smrtnim slučajevima
 • Ostavinska rasprava, provođenje testamenta/zaveštanja
 • Zastupanje van suda i na sudu

Moj cilj je da Vas kompetentno i stručno zastupam u svim pitanjima zakona o razvodu i nasleđivanju.

Da bih stekao prvi utisak o aktuelnom slučaju, nudim Vam besplatnu i neobvezujuću prvu konsultaciju.

To možete da ostvarite u mojoj kancelariji u 1010. okrugu u Beču ili telefonom. Javite mi se i dogovorite svoje lično savetovanje – sa zadovoljstvom ću da odvojim vreme za Vas i Vaše brige.

Nazovite me na sledeći broj: +43 664 520 66 45. Radujem se Vašem upitu!