A d v o k a t   D r .   M a r t i n   M a h r e r

CV / CV

Dr. Martin Mahrer
Graben 19/5. Stock, 1010 Beč, Austrija

Telefon:
Mobilni:

+43 1 9714997
+43 664 520 66 45

Fax:
E-mail:

+43 1 2533 033 4738
anwaltmahrer@icloud.com

 • Samostalni advokat sa fokusom na krivičnu odbranu
 • Privatne lekcije za kandidate koji žele polagati pravosudni ispit
 • Vanredni predavač na univerzitetu.
 • Nezavisni advokat partnerstva OFNER-VAGNER-OFNER-MAHRER, advokati
 • Univerzitetski asistent na institutu za civilni parnični postupak Univerziteta u Beču
 • advokatski pripravnik u BMJ aD Dr. med. Harald Ofner, RA
 • advokatski pripravnik kod dr. Med. Klaus Hoffmann (Braunegg, Hoffmann & Partneri, Advokati)
 • Doktorske studije prava na Bečkom univerzitetu, sudska praksa
 • Hubner & Hubner Consulting
 • Studije prava na Univerzitetu u Beču
 • Schuppich, Sporn, Vinischhofer, advokati Hausinhabung P. Jann i Ing. A. Dvorak
 • Kompanija Lenhardt
 • Osnovna vojna služba, oficir milicije
 • AHS privatna škola sa srednjoškolskom maturskom diplomom

Nazovite me na sledeći broj: +43 664 520 66 45. Radujem se Vašem upitu!